kräver inloggning...

konstituer2015

      Joysingers     medlemssida
Protokoll fört vid konstituerande möte i Åtvidabergs gospelkör, Joy Singers 20150309.1. Mötet öppnades av Helena Lindström.


2. Konstituering av styrelsen:


    Till vice ordförande valdes Ann Ståhlgren

    Till kassör valdes Anne Liedberg

    Till sekreterare valdes Marie Sandberg

    Till övriga ledamöter valdes Ernie Roos, webansvarig

    och Jan Karlsson, PR-ansvarig3. Val av firmatecknare:

    Till firmatecknare valdes: Anne Liedberg  620404-2060

                                              Godtemplarvägen 3

                                              59731 Åtvidaberg


                                              Helena Lindström  510906-2744

                                              Sundörsvägen 6

                                              58599 Linköping


4. Nästa möte planerades till den 13/4-15. Marie tar med fika.


5. Helena tackade för visat intresse och avslutade mötet.


    Vid protokollet: Marie Sandberg, sekreterare