kräver inloggning...

protokollapril2015

      Joysingers     medlemssida


Protokoll fört vid styrelsemöte i Åtvidabergs gospelkör,

Joy Singers 150413


Närvarande: Samtliga i styrelsen


1. Helena förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkännes

3. Föregående protokoll:

*  Under punkten ”fadderskap” pratar vi om vad rollen som fadder innebär.När en ny medlem kommer så får den som i stämman sitter närmast ta på sej att informera och ”ta hand om” den nya så de känner sej välkomna.

* Informationsbroschyren som Helena skrivit redigeras ytterligare.

* Önskemål om stämövning; Kristina funderar vidare.

4. Kassarapport: Bankgiro: 34.274 kr.    Kassa: 110.00 kr

5. Hemsidan:

* Utifrån önskemål ligger nu verksamhetsberättelse och resultatrapport på Hemsidan. Även styrelsemötesprotokoll ligger där sedan en tid tillbaka,men vi tror inte det är så många som är inne och läser. Marie påminner kören måndagen efter senaste möte.

* Janne tar fram ett förslag på infoblad med bild på kören. Förhoppningsvis är de klara till helgen då vi ska medverka vid konfirmationen då det är ett bra tillfälle att dela ut dessa.

6. Vårens konsert och vårfest:

* Kristina fixar affischer som behöver sättas upp senast 4 maj.

* Janne fixar annonsering via facebook till en kostnad av 140:- /vecka, den ligger ute i 4 veckor. Det blir även sedvanlig gratisannonsering i corren.

* Konserten börjar 19.30 och håller på ca.1 timme, därefter har vi vårfest. Helena pratar med festansvariga.

* Anne fixar blommor till musiker och solister.

7. Höstens aktiviteter:

* Ev. blir vi i september inbjudna att medverka på konsert  tillsammans med Marie Dimpkers kör i Valdemarsvik.

* Elviskonserten blir den 7/11. Kristina sätter ihop en repertoar, kom gärna med förslag till låtar. Vi tycker det skulle vara kul med tidsenlig klädsel. Kören gör de flesta sångerna själva tillsammans med någon inbjuden gäst, troligen Ilona Blomqvist.


Våren 2016:

* Ev. gör vi Jesus Christ Superstar tillsammans med Tannefors gospelkör i Linköping.

* Önskemål finns att ha en utbildningsdag med Magnus Jönsson. Vi får se vad tiden räcker till och hur många framträden det blir. Hösten 2016 har vi 20-årsjubileum och vi väljer att lägga kostnader och tid till att arrangera detta tillfälle.

9. Inga övriga frågor.

10. Nästa möte blir ett kort avstämningsmöte den 4/5 efter övning. Helena tackar för visat intresse och avslutar mötet.


Vid protokollet: Marie Sandberg,sekreterare