kräver inloggning...

protokollmaj2015

      Joysingers     medlemssida    Protokoll fört vid styrelsemöte i Åtvidabergs gospelkör,  Joy Singers 150504


Närvarande: Helena, Anne, Janne, Kristina, Ernie och Marie.


1. Helena förklarar mötet öppnat.

2. Dagordningen godkännes.

3. Vårkonserten:

* Vi stämmer av vad som är kvar att göra inför kommande konsert:

   Kristina fixar affischer som vi sätter upp fr.o.m måndag nästa vecka

   Kristina bokar källarlokalen i församlingsgården till ”efterfesten”

   Janne trycker upp bokmärken, flyers ca. 200 st. i olika färger. Dessa

   delar vi ut vid utgången efter våra framträdens slut.

4. Höstens verksamhet:

* Kristina tar kontakt med Ilona (ang. kommande Elviskonsert 7 /11)

   och Marie Dimpker (ang. ev. samarbete i september)

* Höstens verksamhet börjar den 7/9-15

5. Inga övriga frågor

6. Nästa möte blir vid körstart 7/9 efter övning. Helena tackar för visat

    intresse och avslutar mötet.


Vid protokollet: Marie Sandberg,sekr.