kräver inloggning...

protokollsept2016

      Joysingers     medlemssidaProtokoll fört vid styrelsemöte i Åtvidabergs gospelkör,  Joy Singers 160912

Närvarande:Anne, Helena, Ernie, Kristina, Ann och Marie


1. Helena förklarar mötet öppnat.


2. Dagordningen godkännes


3. Inget att notera från föregående protokoll.


4. Kassarapport:   Bankgiro: 39.947 kr.  Kassa:81.00 kr.


5. Hösten-16


* Konsert i Lofta kyrka blir den 16/10 kl. 18.00 och håller på ca. 1 timme

   Kristina dirigerar och Jonathan spelar piano. Arvode utgår till Kristina

   och pianist, och en del till reseersättningar.


* 20-årsjubileét blir den 13/11 kl.18.00 i Stora kyrkan

-  Vi diskuterar runt frågan biljetter och inträde el. insamling. Någon form

   av biljettsystem bör vi ha så vi vet säkert att alla får plats.Förslagsvis ska

   de vara gratis men max 2 bilj./person får hämtas ut.Vi föreslår att vi gör

   en insamling som ska gå till Joy Singers verksamhet.Kristina och Ernie

   spånar vidare ang. biljetthanteringen.

-  Festkommittén jobbar vidare med rekvisitan,ev. behöver de ha några fler

   till hjälp.Vi tittar på gamla bilder på kören och funderar över om vi ska

   sätta upp lite bilder som tagits under åren på skärmar.

- Vi behöver en PR-ansvarig nu när Janne inte kommer att vara med under

  våren. Ann tar på sej att lägga ut en blänkare på Facebook om ca. 2-3 v

  så vi kan pålysa att det är `nåt på gång`. Kristina tar kontakt med Lotta W

  på Corren om en artikel ca. 1 v innan konserten.

- Jocke J och Ilona är klara som solister och troligen blir det Reine på piano.

- Vi känner på föreslagna låtar under hösten och stryker dom som vi inte

  tycker funkar. Vi tycker det skulle vara stämningsfullt att sjunga 1:a låten

  ståendes på sidorna i kyrkan, någon mäktig låt som går att bygga på.


* Änglaljus blir den 14/12. Medverkande i år blir förutom John Kluge;

   Py Bäckman och Linda Lampenius. Kören Pro Musica deltar även i år.

   Kristina spånar på 2 st. svängiga julgospellåtar som vi kan ha med


* Lucia den 13/12 kl. 18.00 i Stora kyrkan.


6.Övriga frågor: Idag fredag är det öppet hus bland företagen i Åtvida-

   berg, även i kyrkan. Kristina lägger ut lite info om vår verksamhet+flyers


7.Nästa styrelsemöte blir den 3/10 då vi även bjuder in festkommittén.

   Helena tar med fika, densamma tackar för visat intresse och avslutar

   mötet.


Vid protokollet: Marie Sandberg, sekr.