kräver inloggning...

verksamhet 2014

      Joysingers     medlemssidaVerksamhetsberättelsen för Åtvidabergs Gospelkör, Joy Singers, 2014.
Kören har bestått av 31 medlemmar som under året har haft 26 övningar varav 1av dem i Norrköping inför konserten ”I have a dream”. Dessa har oftast varit förlagda till körsalen Församlings-hemmet Åtvidaberg, måndagskvällar mellan kl. 19–20.30. Några övningar har varit förlagda till Åtvidabergs gamla kyrka. 


Styrelsen har under året bestått av Helena Lindström ordförande, Ann Ståhlgren vice ordförande, Marie Sandberg sekreterare, Anne Liedberg kassör, Ernie Roos ledamot/webbansvarig och Janne Karlsson ledamot/marknadsansvarig.

Körledare har varit Kristina Rehnholm.


Årsmöte hölls den 2014-03-10 med Mats Gahm som ordförande. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 styrelsemöten, det konstituerande mötet samt några kortare avstämningsmöten.

 

Den årliga resan ”Sjung Gospel”, detta år med Gerald T Smith, var den 15/2, förlagd till Stockholms Konserthus. Det blev som vanligt en musikaliskt utvecklande dag för kören. Vi hann även med att umgås vid den gemensamma lunchen.   


Evenemang under våren:

Karnevalsmässa Gamla kyrkan, Gospelgudstjänst i Värna kyrka, Vårkonsert Gamla kyrkan, samt vid 3 konfirmationsmässor Gamla kyrkan.


Evenemang under hösten:

Konfirmandupptakt Gamla kyrkan, Konserten ”I have a dream” DeGeerhallen Norrköping, Familjemässa Gamla kyrkan, Gospeldag med konsert Charlott Ollvard och Pelle Ankarberg, Adventsgudstjänst Yxnerum kyrka och Luciakröning Gamla kyrkan.


Inför konserten med Charlotte Ollvard och Pelle Ankarberg hade vi en heldags utvecklande utbildning med dem. I den och på konserten deltog även Chorus Mix och gästande körsångare från Kinda Gospel.   


Under 2014 blev det sammanlagt 12 evenemang som Joy Singers deltog i.Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att utveckla hemsidan för att göra den mera användbar för våra medlemmar och besökare. Utöver det har vi lagt en del fokus på att synliggöra oss genom marknadsföring, framför allt genom olika sociala medier.   


Övriga sysslor i styrelsen har skötts till stor belåtenhet och alla de olika ansvarsuppgifter som många medlemmar i kören har skött.

Särskilt tack till trivselansvariga som hade en stor uppgift i samband med Gospeldagen.För styrelsen

// Helena Lindström   2015-02-22